بهترین نقوش و مجستمه ها

 

بهترین نقوش و مجستمه ها :

شاید در تخت جمشید با شکوه  سخت یاشد بهترین ها رو انتخاب کردن . ولی بعضی جاهاش هست که واقعا به دل آدم میشینه و احساس غرور می کنه در مقابل توریست ها و دیگر بازدیدکنندگان .

از جمله نقش های زیبا میتوان به دروازه ملل , پلكان اصلي كاخ آپادانا ( قسمت مسقف تخت جمشيد) - اسب و شير سنگي عظيم و تصاوير زير كه در گوشه و كنار اين بنا قرار دارند .

اهورامزدا خداي پاكي و يكتايي

نقش برجسته ي زير كه اداي احترام افراد دربار به داريوش بزرگ را نشان ميدهد .

سر ستون دو عقاب كه در كنار دروازه ملل قرار دارد .

بناس اسب سنگي و يكي از ورودي هاي كاخ صد ستون

  ورودي زيباي كاخ صد ستون كه در دو طرف چيزي شبيه همين هست و و يكي از محدود بناهاي تخت جمشيد است كه سر تاسر آن همه سرباز و مهمان و شاه هستند و در شمال كاخ آپادانا قرار دارد .

  خشايار شاه و چند تن از همراهان

  مبارزه سر باز هخامنشي و شير بالدار كه قسمتي از دروازه هاي كاخ صد ستون        هستند

 داريوش شاه گويد : به خواست اهورامزدا اين ( است) كشورهايي كه من جدا از پارس گرفتم . بر آن ها حكمراني كردم . انچه از طرف من به آنها گفته شد ان را انجام دادند . قانون من ايشان را نگاه داشت

+