كاخ آپادانا .

كاخ آپادانا :

كاخ آپادانا بزرگترين كاخي است كه به فرمان داريوش اول در تخت جمشيد ساخته شده و خشايار شاه پسر و جانشين آن را تكميل كرده و داراي يك تاتر مركزي با 36 ستون و سه ايوان 12 ستوني است .در اين كاخ شاه نمايندگاه ملل تابع را براي بارعام نوروزي به حضور مي پذيرفته است . نماي داخلي و خارجي ديوارها با كاشي هاي رنگي لعابدار تزيين شده بوده است . وجود آبروهاي زير زميني و اتصال ‌آنها به پشت بام  از طريق ناودان هاي مخفي داخل ديوارها براي جمع آوري آب باران نشان دهنده دقت در اصول معماري بوده است . باشكوه ترين قسمت تخت جمشيد پلكان كاخ آپادانا  مي باشد .  در جنوب غربي كاخ آپادانا كاخ تچر كه بلندترين كاخ صفه تخت جمشيد است و به داريوش بزرگ اختصاص داشته واقع شده .

 نماي ستون هاي كاخ آپادانا از كنار سر ستون دو عقاب

 براي عكاسي جو گير نشويم و بر روي لبه ستون ها قرار نگيريم .

  ستون هايي كه ابهتي مثال زدني دارند

  كاخ تچر ( كاخ آينه ) از ميان ستون هاي آپادانا پيداست .

  از نشستن بر روي پايه هاي ستون ها كه در گوشه و كنار كاخ آپادانا به وفور ديده مي شوند خودداري كنيم .

 آپادانا بيشترين تعداد ستون هاي عظيم و سالم را در تخت جمشيد دارا است .

 پايه هاي زيباي حكاكي شده ستون هاي عظيم .

 بنای شیر سنگی در بین کاخ آپادانا و پلکان آن واقع شده. برای دیدن اون باید حتما از پلکانی که در سمت شرقی دروازه ملل هستند بروید .( چون پلکان اصلی آپادانا که به وسیله سقف مشخص شده منتهی به این شیر میشود و جز منطقه حفاظتی است) . راستی خود این شیر هم داخل منطقه حفاظت شده بود که بنده با اجازه گرفتن از نگهبان کنار رفتم و از نزدیک دیدمش .

داريوش شاه گويد : (به فرزند خود خشايار شاه) هرگز دوستان و نديمان خود را به كارهاي مملكتي نگمار و براي آنها همان مزيت دوست بودن با تو كافيست، چون اگر دوستان و نديمان خود را به كار هاي مملكتي بگماري و آنان به مردم ظلم كنند و استفاده نا مشروع نمايند نخواهي توانست آنها را مجازات كني چون با تو دوست اند و تو ناچاري رعايت دوستي نمايي.

 نماي كاخ آپادانا و در دورتر كاخ تچر ( كاخ آينه ) از بالاي پلكان ورودي .

 داريوش شاه گويد : ( به فرزند خود خشايار شاه) كانالي كه من مي خواستم بين رود نيل و درياي سرخ به وجود آورم ( كانال سوئز ) به اتمام نرسيد و تمام كردن اين كانال از نظر بازرگاني و جنگي خيلي اهميت دارد، تو بايد آن كانال را به اتمام رساني و عوارض عبور كشتي ها از آن كانال نبايد آن قدر سنگين باشد كه ناخدايان كشتي ها ترجيح بدهند كه از آن عبور نكنند .

+