کاخ نیمه تمام و اطراف

كاخ نميه تمام و اطراف :

كاخ نميه تمام در غرب كاخ صد ستون و شمال دروازه ملل  و در غربي ترين نقطه تخت جمشيد قرار دارد . و  ساختن آن در زمان  آخرين شاه هخامنشي داده شد كه به دليل حمله اسكندر به پايان نرسيد ولي نقوشي از جمله اسب بالدار روي آن حكاكي شده .

  سايبان و ميز هاي سنتي زيبايي كه در بيشتر قسمت هاي تخت جمشيد قرار دارند .

در فاصله دورتر كاخ صد ستون رو مي بينيد .

  منطقه حفاظتي ورود ممنوع ! لطفا بدون هماهنگي به مناطقي كه به وسيله تابلو يا بند جز مناطق حفاظتي هستند وارد نشويم .

در پشت كاخ نيمه تمام صندلي هايي قرار دارد كه براي جشن هاي نوروزي و جشن 2500 ساله در زمان شاه مورد استفاده قرار مي گرفته .

 داریوش شاه  گوید: بسیاری کارهای بد شده بود ان را زیبا کردم .کشور در شورش بود هر یک دیگری را می زد به خواست اهورامزدا آن چنان کردم که هیچ کس دیگری را نزند . به طور کامل و همیشه هرکس در جای خود اس . قانون من از آن ترسیدند تا توانا ضعیف را نزند و هلاک نسازد

+