کاخ صد ستون

كاخ صد ستون :

كاخ صد ستون كه دومين بناي بزرگ تخت جمشيد است در شرق كاخ آپادانا واقع شده . اين كاخ از يك تالار مركزي با 8 درگاه ورودي و خروجي و 100 ستون به صورت ده رديف ده در ده تشكليل شده .

در گوشه بالا آرامگاه اردشير سوم اخرين پادشاه هخامنشي را مي بينيد .

نماي كاخ صد ستون از كنار كاخ نميه تمام

 در كنار ورودي اسب سنگي پلكان اصلي كاخ آپادانا و خود ستون هاي كاخ آپادانا هويدا است

 داريوش شاه گويد : (‌به فرزندش خشايار شاه ) امر آموزش را كه من شروع كردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنويسند تا اين كه فهم و عقل آنها بيشتر شود و هر چه فهم و عقل آنها بيشتر شود تو با اطمينان بيشتري حكومت خواهي كرد .

نماي اسب بالدار و ورودي اصلي كاخ صد ستون . اين ورودي نسبت به ديگر ورودي هاي از جمله دروازه ملل كه حيوانات بالداري از جمله شير و گاو و سرباز هخامنشي هستند اسب مي باشد .

 مبارزه سرباز هخامنشي و حيوان بالدار كه ورودي جنوب به شمال تخت جمشيد و در مجاور پلكان كاخ آپادانا قرار گرفته است .

ورودي زيباي كاخ صد ستون كه در دو طرف چيزي شبيه همين هست و و يكي از محدود بناهاي تخت جمشيد است كه سر تاسر آن همه سرباز و مهمان و شاه هستند و در شمال كاخ آپادانا قرار دارد .

  گوشه هايي از  ورودي بالا

 قسمت هاي ديگري از ورودي بالا .

  عظمت را در مكان هايي از جمله تصوير زير كه بيشتر كاخ ها را مشاهده ميكنيد ميتوان حس كرد

+