صورت های مردمان تخت جمشید

 صورت هاي مردمان تخت جمشيد :

در كاخ آپادانا افراد زيادي رو از همه كشور هاي تحت حكومت هخامنشيان ( 23 كشور )  مي بينيم  كه نزد  داريوش شاه  بزرگ مي روند و  هر كدام هداياي مختلفي را با خود مي برند . از گاو گوسفند گرفته تا طلا و جواهر , بچه شير و ....

به ترتيب از راست به چپ : ( نمايندگان بعضي مناطق كه ديگر وجو ندارد كشور كنوني را نوشته ام )  با تشكر ويژه از جناب فرشاد كريمي كه توضيحاتي چند باره براي اين پست به بنده دادند و پوريا زارعي كه چندي از تصاوير زير هنر عكاسي اوست .

 بلغاري ها -  ترك ها - پارت ها

 

 هندي ها -  آرمن ها -  سمرقندي ها

 پاكستاني ها -  ليبي ها - باختري ها

عرب ها - مادها - يزدي هاي ايران

   

پاكستاني ها - يوناني ها - محافظ ها

   بابلي ها - ليدان ها -  ازبكستاني ها

 

 

 

 

 

 

اراچوسن ها - ايلامي ها -  ارمنستاني ها

  داريوش بزرگ گويد: ( به فرزندش )  توصيه من به تو اين است كه هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده، چون هر دوي آنها آفت سلطنت اند و بدون ترحم دروغگو را از خود بران  .                                                                                                      

+