سر ستون دو عقاب

سرستون دو عقاب :

سر ستون دو عقاب در قسمت شمالي دروازه ملل و در پشت كاخ نميه تمام و در كنار صندلي هايي كه براي برگزاري جشن هاي نوروز و  2500 ساله  قرار گرفته است . توضيحات خود اين بنا گوياي همه چيز  مي باشه .

 بي شك يكي از زيباترين قسمت هاي تخت جمشيد  همين سرستون عقاب هست كه نبوغ و شكوه پارسان را در چندين هزار سال پيش گويا مي باشد .

 نماي نزديك !

 در پشت تصوير زير و در دل كوه آرامگاه اردشير سوم قرار دارد .

نمايي از كاخ آپادانا در پشت سر ستون عقاب پيداست . كه البته الان حدود 12 ستون آن پا برجاست .

 در  توصوير زير و در كنار كاخ آپادانا كاخ  تچر رو مي بينيد كه محل زندگي داريوش اول بوده  جديدا راه هاي ورودي به اين  كاخ بسته شده  و بازديدكنندگان فقط از پايين قادر به ديدنش هستند .

مدت زمان زيادي از حضورمان در تخت جمشيد نگذشته بود كه يك شاهين كه در ارتفاع كمي پرواز ميكرد توجه دوستان را به خود جلب كرد كه سرانجام دوست خوبم  فرزين محمدي در يك لحظه اين تصوير شاهين رو شكار كرد . كه گفتم شايد بي ربط به موضوع دو سر ستون عقاب نباشه . ( شايد هم اون عكس عقاب باشه !)

داريوش شاه گويد: اين است شهرياري كه من دارم از حبشه تا هند از ان جا تا سارد كه اهورامزدا كه بزرگترين خدايان است به من ارزاني فرمود . اهورامزدا مرا و خانواده شاهي را بپاياد .

+